Tønsberg Båtforening

Ønsker du plass?

E-post Skriv ut PDF

Det er lengst ventetid på store plasser. Meld fra i god tid før sesongen starter.
Ring, send en epost eller Fax til kontoret om at du ønsker å komme på ventelisten for plasser.

Navn, etternavn, adresse, telefon, mobil, E-mail, båtlengde, båtbredde, båttype, fabrikat og reg.nr.

Klikk her for søknadsskjema

Det koster kr. 300 for å bli medlem og stå på listen.

Det er nå to muligheter : 
Man får en fast plass eller en midlertidig plass, en såkalt sommerplass.

Er det ledige faste plasser i havna får man det. Dersom det ikke er noen ledige faste plasser kan du få leie en såkalt sommerplass. Dette er en plass som tilhører en annen båteier, som i denne sesongen ikke skal bruke plassen. Dette kan han gjøre i kun to påfølgende år og det er TBF som forestår denne utleien.
Privat fremleie i havna er ikke tillatt og medfører umiddelbar tap av båtplassen.

Første året man kommer inn TBF Båthavnsystem må man betale kr. 500 i gebyr for registreringen (dette er vedtatt for å få stabile båtplassleiere og unngå at enkelte plassleiere hopper mellom båthavnene i distriktet. Dessuten etterlater noen også ubetalte leier eller ubetalte vakter fra ett år til et annet.)

Se siden for plassleie.Næringsdrivende som ønsker båtplass må søke om dette og blir vurdert av Styret i hvert enkelt tilfelle. Kun bedrifter i umiddelbar nærhet til båthavna kommer i betraktning. Dette, siden havna i første rekke skal dekke private behov i byen eller omliggende nabokommuner. Er det ledige plasser kan det også tildeles plasser til båteiere fra innlandskommuner.

 
Du er her: