Tønsberg Båtforening

Prisinformasjon

E-post Skriv ut PDF

Priser for 2018


PLASSLEIE

Årsmøtet har vedtatt følgende plassleier:

Liten plass : kr. 1920
Middels plass/høy wire: kr. 2520
Stor plass : kr. 3220

ANDRE SATSER:

Medlem uten båtplass (passivt medlem): kr.   200
Medlemsskap/Ventelisteplass: kr.   300
Etableringsgebyr/Sommerplass: kr.   500
Vinteropplag på land: kr.  400   KUn fast båtplass
Vinterplass på vannet                   :
kr.  3500 Uten båtplass

Vinterstrøm på vannet, inntil  500W: kr.  3000 inntil 500W
Vinterstrøm på vannet, inntil 1000W: kr.  5000 inntil 1000W


Vintersesong regnes fra 1. november til 1. april


KRAN SATSER FOR MEDLEMMER

Årsmøtet har vedtatt følgende kran satser for medlemmer i 2017

Båtstørrelse
Kranløft Opp og bort
Utført spyling
Opp til og med 22,9 fot
400,- kr
600,- kr 200,- kr
F.o.m.23 t.o.m.  28,9 fot 600,- kr 900,- kr 300,- kr
F.o.m.29 fot                                       800,- kr 1100,- kr 500,- kr

Lån av høytrykksspyler kr. 100,-  Frakt ut av havneområdet kommer i tillegg

FREMLEIE:  
Vi minner om at all utleie/fremleie av båtplasser kun skal skje i TBF´s regi.

Gebyr for uteblivelse fra vakt kr. 2000

Sist oppdatert ( mandag 02. april 2018 18:41 )  
Du er her: