Tønsberg Båtforening

Årsmøte 2017

E-post Skriv ut PDF


Onsdag 15.02.2017 var det årsmøte  I TBF's lokaler  Ollebukta.


Onsdag 15. februar ble det avholdt årsmøte i TBF's lokaler i Ollebukta, Referat fra årsmøtet kommer.Referat fra Årsmøtet for 2016.                             
Formann ønsket velkommen. Han gikk igjennom kveldens agenda. Det var ingen innsigelser til innkallingen. Han ble valgt til møteleder. Det var 24 medlemmer tilstede.
Karl Gerhard Monrad og Anne Lise Gulbrandsrød ble valgt til å signere protokollen.
2. Referat fra forrige årsmøte.
Sekretæren leste denne.
3.Årsberetningen ble lest av sekretæren. Det var ingen kommentarer til denne.
4.Revidert regnskap. Kassereren la frem årets regnskap.  Overskudd ble på kr 161 171,56. Ingen kommentarer til regnskapet.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
5. Medlemskontingent og plassleier forblir uendret.
Vinteropplag på land opp kr 100 til kr 400,- Vinterplass på vannet opp kr 500 til kr 3500.
Opptak/uttak kr 600 til kr 1100.Kranløft fra kr 400 til kr 800.
Enstemmig godkjent.
6. Styrehonorarer
Styret forslår ingen endring
Enstemmig godkjent.
7.Budsjett for 2017.
Kassereren la frem budsjettet med et overskudd på kr 165 000.
8.Innkomne forslag.
Ollebukta er i ferd med å gro igjen. Det blir stadig grunnere. Styret foreslår derfor å øke plassleier fra 2018 til 2022 med kr 1500 pr plass pr år til et mudringsfonn.
Styrets forslag ble enstemmig godkjent.
9. Valg.
Karl Gerhard Monrad forstod valget.
Følgende er på valg. Formann, kasserer, kontor/Itsjef, teknisk sjef, aktivitetsleder ,revisor 1, varamann revisor og valgkomiteen 3 medlemmer.
Følgende ble valgt: formann Terje Stubben, kasserer Petter Hansen, kontor/It sjef Roald Pettersen teknisk sjef Ole Kristian Moen, aktivitetsleder Odd Rune Nilsen, revisor 1 Olav Kværne og varamann Lennart Snygg. Valgkomiteen: Karl Gerhard Monrad, Knutt Staff og Odd Leif Lennes (ny)
Styret betar forøvrig av: viseformann Ragnar Bjerkholt, bryggesjef Rune Paulsen, hus ansvarlig Ole Tommy Akerholt, områdesjef Arne Abrahamsen og sekretær Stener Pettersen. Revisor 2 er Morten Høen.
10. Orientering.
Det kom et spørsmål om styret har engasjert seg i saken om ny jernbanebru. Denne saken er så ny at styret har ikke tatt stilling til dette.
Formann holdt en kort orientering om blant annet at marinabestyreren har sagt opp sin stilling. Det skal inngås avtale med Marine Max om krantjenester.
Flytebryggene våre er fornyet og ligger nå på Berg uttalte brygge sjefen. Han sa også at stolper skal skrapes og at vi trenger en 8 til 10 fots jolle. Aktivitetsleder sa at TBF er 65 år 2.april. Vi tenker oss en tur i skjærgården til sommeren. Det kommer opp 2 nye webkameraer uttalte It sjefen.
Offisiell del avsluttet kl 20.13.
Anne Lise Guldbrandsrød                                            Karl Gerhard Monrad

Etter offisiell del var det som vanlig servering av nydelige smørbrød

Stener Pettersen
Referent


Sist oppdatert ( onsdag 05. april 2017 17:01 )  
Du er her: