Tønsberg Båtforening

Mudring Ollebukta

E-post Skriv ut PDF


Mudring i Ollebukta.

Vi registrerer en stadig lavere vannstand i Ollebukta, som i vesentlighet skyldes sedimenteringer på sjøbunnen. Dette kommer delvis av at større nyttetrafikk virvler opp og forflytter grunnmassene fra skipsleia og inn på våre områder.  En annen årsak er mye skjellavleiringer, samt en vesentlig økning av sjøgress på bunnen.

Styret i TBF ser derfor et behov for omfattende mudring i Ollebukta i løpet av forholdsvis nær fremtid.

Dette vil kreve omfattende investeringer, og for å møte dette ble det på årsmøte vedtatt en kraftig økning av båtplassleier.

Vedtak:    Båtplassleie økes særskilt med kr. 1.500,- pr. plass de neste 5 år.

(Dette vil da gjelde båtplassleie for 2018 –2022)

Beløpet øremerkes til fremtidige mudringskostnader.


Hilsen Tønsberg Båtforening

Sist oppdatert ( torsdag 12. mars 2020 20:23 )  
Du er her: