Tønsberg Båtforening

Årsmøte TBF 2020

E-post Skriv ut PDF


Onsdag 12. februar 2020 kl. 19.00 i Ollebukta.

Årsmøte i Tønsberg Båtforening avholdes i båtforeninges lokaler i Ollebukta.

Agenda for årsmøte:
1. Åpning, konstituering og valg av møteleder v/formann.
2. Referat fra forrige årsmøte v/sekretær.
3. Årsberetning v/sekretær.4. Revidert regnskap v/kasserer .
5. Medlemskontingent/plassleier 2021.
6. Styrehonorarer 2020 v/formann.
7. Orientering om budsjett 2020 v/kasserer.
8. Innkomne forslag v/formann.
9. Valg v/Karl-Gerhard Monrad.
10. Orientering.
11. Bevertning.

TBF ønsker alle sine medlemmer velkommen.


Hilsen Styret

 
Du er her: