Årsmøte TBF 2020

Skriv ut


Referat fra Årsmøte avholdt i februar  2020 .

Årsmøtet i Tønsberg Båtforening ble avholdt i båtforeninges lokaler i Ollebukta.

Agenda for årsmøte:
1. Åpning, konstituering og valg av møteleder v/formann.
2. Referat fra forrige årsmøte v/sekretær.
3. Årsberetning v/sekretær.4. Revidert regnskap v/kasserer .
5. Medlemskontingent/plassleier 2021.
6. Styrehonorarer 2020 v/formann.
7. Orientering om budsjett 2020 v/kasserer.
8. Innkomne forslag v/formann.
9. Valg v/Karl-Gerhard Monrad.
10. Orientering.
11. Bevertning.

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2019.

Formannen ønsket velkommen. Han gikk igjennom kveldens agenda.

Det var ingen innsigelser til innkallingen. Han ble valgt til møteleder Det var   52   medlemmer tilstede.

Karl Gerhard  Monrad  og Jan Otto Ekvang ble valgt til å signere  protokoll.

2. Referat fra forrige møte.

Sekretæren leste denne.

3. Styrets årsberetning.

Sekretæren leste også denne.

Ingen kommentarer.

4. Regnskap.

Regnskapet  ble avsluttet med et overskudd på  kr 225 085.Det var kun et spørsmål til regnskapet.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

5. Medlemskontingent og plassleier.

Styret foreslår ingen endring.

Enstemmig vedtatt. Det var et ønske om kraftigere henger til større båter. Styret ønsker ikke dette.

6. Styrehonorarer.

Styret foreslår ingen endring.

Enstemmig vedtatt.

7. Budsjett for 2020.

Kassereren la frem forslag til budsjett. Budsjett ga et overskudd på kr 62 000. Det var en del diskusjon om medlemskap i KNBF. Forslag om å be de komme på et medlemsmøte. Det var enighet om at Foreningen skal være medlem. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtet vedtok enstemmig en endring av vedtektene.  Tillegg; at vedtektene er godkjent av årsmøtet 2020.Vedtektene ble enstemmig vedtatt.

8. Innkomne forslag.

Ingen

9.Valg.Karl Gerhard Monrad forestod valget.

Følgende er på valg: Nestformann, sekretær, husansvarlig, bryggesjef og områdesjef revisor 2 og varamann revisor og valgkomiteen.

Følgende forslag Odd Rune Nilsen nestformann, Åge Nikodemussen (ny) sekretær, Bryggesjef Knut Staff (ny), Husansvarlig Ole Tommy Akerholt, Områdesjef Ragnar Mathisen og Aktivitetsleder Trond Ivar Daffinrud (ny 1 år), Revisor 2 Morten Høen og varamann Lennart Snygg. Valgkomiteen: Karl Gerhard Monrad, Rune Paulsen og Knut Ivar Borgen.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

De øvrige i styret Terje Stubben, Petter Hansen, Ole Kristian Moen og Roald Pettersen,

Formann takket Rune Paulsen for 28 år i styret. Han har gjort en meget stor innsats i havna. Største prosjekt var pir 11 og pir 12Han ble overrakt fludium og et gavekort.

Rune holdt en titen tale og takket for gaver og for seg. Sekretæren har sittet i styret i 34 år. Formann leste litt fra tidligere styremøter. Takket  for seg.

10.Orientering

Formann fortalte alt om prosessen om mudring av havna. Dette er en meget stort og omfattende arbeid. Med mye prøver av sjøbunnen. Mudring må også godkjennes av fylkesmannen. Hele sjøbunnen i Ollebukta er kartlagt. Det skal mudres der det er grunnere enn 2 m.

Nestformann orienterte om parkeringsordning det første året har gått meget bra. Nå skal ordningen gjelde fra 1.april til 31. mars året etter. Det må  betales et gebyr på kr 125 for et år.

Det var spørsmål om Ollebuktas fremtid. Forman svarte at i kommuneplan er Ollebukta avsatt til båthavn.

 

_________________                                       ______________________

Karl Gerhard Monrad                                       Jan Otto Ekvang

 

Offisiell del avsluttet kl 21.00.

Årsmøtet ble som vanlig avsluttet med kaffe og snittter

Stener Pettersen

Referent.

Utdrag av årsberetningen for 2019.

Det er avholdt 10 styremøter, møte med Micasa, møter med vaktsjefer, dugnad, medlemsmøte og årsmøte. TBF v/nestformann og kasserer var de eneste som møtte på et politisk møte som KNMBF hadde i Vallø Båtforenings lokaler. Ny parkeringsordning ble innført i år. Vi benyttet oss av en app via Micasa. Dette har vært meget arbeidsbesvarende for kontoret å innføre ordningen, men siden besparende. Ordning har virket meget bra. Det har når vært plass til alle båteiere som ville parkere. Det er montert nye strømstolper på 3 pirer. Dette er meget kostnadskrevende. De øvrige pirer vil også få nye etter hvert. Vanlig vedlikehold på pirene. Det er et par akter fester som har brukket. Disse er skiftet. Dugnaden ble i år holdt 5. juni i skyet oppholdsvær. Det var kun 23 som møtte til dugnad denne kvelden. Oppdrag som ble utført: Ryddet i parken og på parkeringsplassen. Det ble fjernet betong rundt sokkel på krana. Det ble satt opp forskalling og støpt på ny. På pir 1 ble en reparert redningsstige montert. Det ble også i år 2 fulle containere. Etter vel utført dugnad ble det som vanlig servert kaffe/mineralvann og vafler utenfor Ollebua. Medlemsmøte ble avholdt 9.oktober. Det var 52 medlemmer som møtte denne kvelden, meget bra. Aktivitetsleder ønsket velkommen. Spesielt til Thorvald Haraldsen fra Fulehuks Venner som var kveldens kåsør. Det begynte med en orientering fra foreningen ved bryggesjefen om: Vanlig vedlikehold og spyling av pirene samt erstatning av stolper som var brukket. Når det gjelder mudring er dette arbeid som det arbeides med og vil bli utført senere. Hus ansvarlig fortalte at kontoret skal pusses opp. Toalettet i første etasje skal også oppgraderes. Marinaens styreformann fortalt litt om driften av marinaen. Det er solgt 2 500 softis og 5 000 småis 650 pølser og 300 000 liter drivstoff. Så var det Thorvald Haraldsens tur fra Fulehuks Venner. Fyret har fått en veldig oppgradering. Blant annet: Nye piper, nytt kjøkken, nye vinduer, nytt tak på hovedhuset. Platting er utbedret og kaia er fornyet. Det bodde i sin tid 3 familier på fyret. Det ble opprettet i 1821 og nedlagt i 1989 og flyttet til Hollenderbåen. Nøtterøy kommune kjøpte fyret i 2005 og Fulehuks Venner ble grunnlagt i 2006. Nestformannen takket Haraldsen for en flott orientering og overrakte gaver fra foreningen. Årsfesten var tilbake på Sjøormen det var 68 tilstede denne kvelden. Som vanlig et meget vellykket arrangement. Det var 10 som ikke møtte til vakt. Det var 151 som kjøpte seg fri. Vaktsesongen har som vanlig førløpet stort sett rolig. Midtsommers er det stor trafikk gjennom havna. Det er berusede personer som skaper trøbbel. Vakter er truet på juling. Politiet er kontaktet flere ganger. Flere båter har fått for mye vann fra oven. Båteierne er kontaktet. En båt har fått nesten for mye 2 ganger. Eier kontaktet av vaktene. Tirsdagsmøtene fortsatt populære det er avholdt 34 møter med 237 deltagere.
Det serveres som vanlig kaffe og vafler.

Det er 47 som har sagt opp plassen og 42 har sagt venteplassen. TBF har ikke sagt noen, men 90 er strøket på ventelisten grunnet manglende betaling. Det per 40 som har leid ut plassen.
Ventelisten inneholder nå 175 navn. Vi har 696 båtplasser og ca. 130 opplagsplasser.
Foreningen har nå 965 medlemmer.

Hilsen Styret