Opplag i Ollebukta 2022-23

Avvikling av vinterlagring på vann.

Les mer her: Vinterlagring på vannet 2022-23.

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2021

5. Innkomne forslag

Avvikling av vinterlagring av båt på vann f.o.m. vinteren 2022-23. Meget stor slitasje på
brygger og stolper mye p.g.a. større båter som sliter mer i fortøyningen ved store bølger
og mye forskjell på flo og fjære. Is er en stor årsak til utfordringene med slitasje,
men vil være vesentlig redusert dersom det ikke ligger båter på pirene. Vi har bobleanlegg,
men dette er ment og optimert for bobler rundt stolpene i vannet Forslaget støttes
med 25 stemmer mot 9.
Sommer sesongen går da fra 1. mars til 1. november.

 

Mvh Styret Tønsberg Båtforening