Opptak av båter vinteren 2022/23

Bildene i artikkelen er ikke fra i år. 

Avvikling av vinterlagring på vann.

Årsmøtet i TBF har vedtatt at alle båter skal fjernes fra bryggene innen 1. november 2022. 
Vi registrerer at det fortsatt ligger mange båter ute, og styret vil henstille alle til å etterkomme
årsmøtets vedtak.
 

 • Bobleanlegget har bare kapasitet til å holde stolper og brygger fri for is,
  og er ikke beregnet til å holde havna isfri.
 • Ved kulde fryser båtene fast i isen, og dette vil øke belastningen på stolper og brygger.
  Mye brakkvann i havna gjør at isen blir ekstra tykk.
 • I forbindelse med mudringsarbeidene ble de gamle bobleslangene kassert.
  Disse skal nå legges nye både under pirene og langs akterfortøyninger.  Til dette
  arbeidet er vi avhengig av båtfri havn.
 • Det skal også skiftes flere ødelagte brygge- og akterstolper før neste sesong.

 

TBF styret