Avafallshåndtering Ollebukta


Avafallshåndtering i Ollebukta.

Foreløpig er det kun en container som er plassert ved miljøstasjonen, så
for de som har begynt med båtpuss må denne containeren benyttes.
Containeren som valigvis er plassert rett bortenfor vaktbua kommer tilbake
litt senere nå på våren.
Nå er vann og strøm koblet på for de som vil starte med båt puss i Ollebukta.