Avafallshåndtering Ollebukta


Avafallshåndtering i Ollebukta.
 

Miljøstasjonen og container plassert bortenfor krana, vær snill å ikke etterlat avfall på
utsiden av miljøstasjon eller container.