Status Mudring Ollebukta

Status for mudring i Ollebukta 12.04.22. 

Landgangen er koplet til bryggene så er det klart for bruk, mao. mudringen er ferdig. 

 

Mudrings arbeidene i Ollebukta er nå sluttført.

 

Det er mudret i flg. områder i havna :

 

  • Øst for marinaen – mot kanalbroa, langs marina og ved krana. Dybde ca. 3 meter
  • Hele området fra Pir 0 tom. vest siden av pir 4. Dybde ca. 2 meter
  • Det er mudret 3500 kubikk i denne fasen
  • Videre mudring av havna er planlagt til høsten.

  Hilsen Tønsberg Båtforening