Parkerings reglement for TBF

Parkerings reglement for Tønsberg Båtforening.

Parkering i Ollebukta småbåthavn

-Det er kun medlemmer av Tønsberg Båtforening med betalt båtplass i havna, eller
ansatt / næringsdrivende i Ollebukta, som vil få tilgang til elektronisk parkering.

-Parkeringsordningen administreres av Parkeringsselskapet via app.

-Elektronisk p-bevis har en årlig avgift som betales av det enkelte medlem.

-Nytt elektronisk p-bevis må kjøpes for hver sesong.

-Parkering skal kun foregå på oppmerkede plasser

-Det er ikke tillatt å parkere i parken syd og øst for TBF kontoret.

-Parkering på trekanten er ikke tillatt.

-I området langs kai kant og sykkelsti mot marina er det 1 times gratis parkering. Dette område kan også brukes til ordinær elektronisk parkering.

-Det enkelte medlems mobilnummer er grunnlag for tilgang til elektroniske p-bevis. Medlemmet har ansvar for å ajourholde
dette i Tønsberg Båtforenings register ved henvendelse til kontoret.

-Ved opphør av båtplass, også overføring til sommerplass, vil tilgang til parkering opphøre.

-Ved nyregistrering eller endring av mobilnummer vil det være minimum en ukes behandlingstid.

-Bobilparkering i Ollebukta småbåthavn er ikke tillatt.

-Ladning av El – bil fra strømbokser som tilhører Tønsberg Båtforening i havna er ikke tillatt.

-Det er det enkelte medlems ansvar for at rett kjøretøy er registrert i det elektroniske p-bevis ved enhver parkering.

-Misbruk av parkeringsordning vil føre til inndragelse av parkerings tillatelse ut gjeldende sesong.

-Gjentagende misbruk vil føre til tap av båtplass.

Tønsberg Båtforening

                                                                                         Styret