Samarbeidsavtale Røde Kors båten Tjøme og Tønsberg Båtforening 2021Samarbeidsavtale Røde Kors båten Tjøme og Tønsberg Båtforening 2021

Avtalen mellom Røde Kors og båtforeningen.

Innen skjærgården utenfor Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kan medlemmene i Tønsberg båtforening få disse fordelene:

 Gratis hjelp ved havari.
⦁ Slep til hjemmehavn eller sikker havn med veiforbindelse, under visse vilkår.
⦁ Den som er i nød må ringe 33392600 eller kontakte Kystradio Sør på kanal 16.
⦁ Medlemmene må kunne dokumentere medlemsskap i båtforeningen.
⦁ Gratis starthjelp ved stopp i maskineri.
⦁ Gratis ettersyn av båter i Ollebukta, sjekk av sikkerhetsutstyr.
⦁ Gratis kaffe på Ferjeodden når kontoret er bemannet.


I tillegg gir Røde Kors-medlemmene forskjellig kursing til medlemmene i båtforeningen.