Informasjon

MØTER OG SAMLINGER I SESONGEN:

Dugnad / Våropprydning

Onsdag 01. juni 2022 kl. 18.00 i Ollebukta.
Ta med spade, kost, rive og event. regntøy
Det serveres kaffe og vafler etter dugnaden

Medlemsmøte / Høstmøte

Høstmøtet 2022 12.10.2022 i TBFS lokaler Ollebukta. 

Årsfest

Årsfest blir 12.11.2022 kl. 1900 på Sjøormen

Årsmøte 15. februar 2023 kl 19.00, Digitalt eller i egnede lokaler.
Dette møtet varsles også med annonse i Tønsbergs Blad

 

70 Års Jubileums båttur:
Det blir båttur med DS Kysten1 18.06.2022.

HYGGE-KVELD i OLLEBUA:
I vinterhalvåret har vi åpent for medlemmer hver tirsdag fra ca kl.17.00 i Ollebua.
Alle er velkommen til en hyggelig båtprat.

 OPPLAGSPLASSER
Alle båter på opplagsplassene må fjernes innen 1. juni.
OBS!
Alt uavhentet opplagsmateriell blir fjernet på dugnaden.

VASKEPLASSER
Ved krana er det flytebrygger avsatt til ombord og ilandstigning, plassene er merket TBF-1 og TBF-2.
Her finnes det også vaskeplasser. Respektér maks liggetid her, 1 time.

VANNKRANER OG STRØMBOKSER PÅ ALLE PIRER:
Det er satt opp flere nye vannkraner på alle pirene, vannet settes på straks frosten går.
Ingen slanger eller ledninger må trekkes over veien eller hindre ferdsel på pirene.

REGLEMENT finner du på Forsiden/Medlemsinfo/Reglement. Les dette nøye. Reglement

SALG AV FORTØYNINGSSTOLPER
TBF har kjøpt inn galvaniserte fortøyningsstolper som kan kjøpes for kr. 500 pr. stk., ferdig montert.
Meld fra skriftelig til kontoret.
Ingen andre typer stolper skal settes opp på bryggene.

VAKTHOLD
Vakt-frammøtet i fjor var 96%. Det er vaktplikt i båthavna fra april til oktober.
NB! Kan du ikke møte må du selv sørge for stedfortreder.
De som ikke møter til vakt blir belastet med kr. 2000.

STYREMØTER I SESONGEN:
Ukedag
Dato
År
Klokkeslett
Sted
 
 
 
 
 
Tirsdag
05. april
2022
18.00
Ollebukta
Tirsdag
10. mai
2022
18.00
Ollebukta
Tirsdag
14. juni
2022
18.00
Ollebukta
Tirsdag 16. august
2022
18.00
Ollebukta
Tirsdag
13. september
2022
18.00
Ollebukta
Tirsdag
18. oktober
2022
18.00
Ollebukta
Tirsdag
22. november
2022
18.00
Ollebukta
Tirsdag
10. januar
2023
18.00
Ollebukta
Tirsdag
07. februar
2023
18.00
Ollebukta
Tirsdag 07. mars 2023 18.00 Ollebukta

Nytt om parkering i OLLEBUKTA

Fra sesongen 2019 vil vi gå over til elektroniske P-bevis i Ollebukta og vi har inngått avtale med Micasa om driften av denne. For deg som medlem av Tønsberg Båtforening betyr det at du må registrere en profil hos Micasa og det må knyttes et kredittkort til profilen. Det anbefales at du laster ned Micasa appen og administrerer dette derifra.

 

Du vil bli gitt tilgang til å kjøpe et digitalt p-bevis til kr 125 via Appen. Den digitale tillatelsen vil legge seg først i appen etter gjennomført kjøp, og her kan du registrere inntil tre kjøretøy. (kun ett kjøretøy kan stå parkert av gangen). Dersom du kjører leie-bil en dag eller låner en annen bil kan du enkelt administrere dette ved å endre kjøretøy i den digitale tillatelsen. Det er betalt båtplass som er grunnlag for parkerings tilgang i Ollebukta.
Grunnlaget for å laste ned det digitale parkeringsbeviset - Micasa App - er det mobil nummer som denne enkelte medlem har registrert i Tønsberg Båtforening medlems register. Er mobilnummer endret må dette rettes i Tønsberg Båtforenings register, ved henvendelse til kontoret i Ollebukta, før Micasa App lastes ned og bruker opprettes. Dersom du allerede er bruker av Micasa Appen så sjekk at brukeren din er registrert med det samme mobilnummer som finnes i båtforeningens register.
Dersom du ikke ønsker å laste ned Appen kan du kjøpe og administrere den digitale tillatelsen via https://www.micasa.no Det digitale p-beviset gjelder for båtsesongen 2019. Nytt p-bevis må kjøpes for hver sesong.  Medlemslister blir "vasket" hvert år og det er kontoret i båtforeningen som gir deg tilgang til å kjøpe den digitale tillatelsen via ditt mobilnummer.


BRUK AV STRØM I HAVNA, Innskjerpet Instruks:
DU HAR SELV ANSVARET FOR AT ALT EL-UTSTYR OG INSTALLASJONER I FORBINDELSE MED DIN BÅT ER I ORDEN.
Hvert uttak har 6A sikring og er ment for lading og støvsuger.

Bruk utstyr som er godkjent for maritimt miljø ! Tenk på fare for brann og støt.
Forviss deg om at kabel og kontakter er uten skader. Kabel skal være gummikabel beregnet på utebruk av type: ” HO7RN-F ” eller bedre. Denne skal ikke skjøtes, pga av faren for overslag. Ulovlige kabler fjernes uten forvarsel.

På Land:
Pga brannfaren skal båter på land kun være tilkoblet strøm når båteier er til stede.
Hold sykkelstien og veien fri for kabler og slanger.
Det finnes også strømbokser og vannkraner langs Nedre Langgate.

På vannet:
Ved tilkobling:
Koble først kabelen til i båten – deretter til landkontakten.

Ved frakobling:
Koble fra landkontakten – deretter i båten.

Ikke bruk landstrøm unødvendig. All bruk av landstrøm øker muligheten for korrosjonsskader på din og omkring-liggende båter. Saltvann er en god elektrisk leder. Motor, skroggjennomføringer, propell og drev kan ”spises” raskt opp.