Referat TBF Årsmøte 2022

Referat fra TBF's  Årsmøte.

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2021

1. Formann Terje Stubben ønsket velkommen, og gikk igjennom agenda for
Tønsberg Båtforening sitt årsmøte for 2021 som holdes på Sjøormen 2/3-22

Formann Terje Stubben informerer om hvordan vi i år har invitert til vårt årsmøte
Ingen motforestillinger mot innkalling. Godkjent.

Terje Stubben ble valgt til møteleder Det var 34 medlemmer som deltok på årsmøte.

Olav Kværne og Ronald Hovden ble valgt til å signere protokoll/referat fra årsmøte

1. Referat fra forrige årsmøte 2020 som ble lest opp av sekretær

Ingen kommentarer

2. Styrets årsberetning for 2021 som ble lest opp av sekretær

Ingen kommentarer

4. Regnskap
Kasserer ved Petter Hansen gikk igjennom regnskapet på en meget god og oversiktlig måte
Inntekter 6.686.409,01 / utgifter 5.148.409.74 / Driftsresultat 1.537.999,27 (133.999,27)
Kassebeholdning 01.01.2022 kr. 8.025.224,06 (tallene er inklusive mudrefond)
Noen spørsmål som besvares av kasserer og formann
Regnskapet ble enstemmig vedtatt


5. Innkomne forslag
Avvikling av vinterlagring av båt på vann f.o.m. vinteren 2022-23. Meget stor slitasje på
brygger og stolper 
mye p.g.a. større båter som sliter mer i fortøyningen ved store bølger
og mye forskjell på flo og fjære. 
Is er en stor årsak til utfordringene med slitasje,
men vil være vesentlig redusert dersom det ikke ligger 
båter på pirene. Vi har bobleanlegg,
men dette er ment og optimert for bobler rundt stolpene i vannet 
Forslaget støttes
med 25 stemmer mot 9.

Sommer sesongen går da fra 1. mars til 1. november

6. Styrehonorarer
Styret foreslår ingen endring

Enstemmig vedtatt

7. Budsjett for 2021

Petter Hansen kasserer gikk igjennom budsjett for 2022
Inntekter 2.436.000,- / utgifter 2.891.000,- / underskudd -455.000,-
Mudring ikke inkludert
Ingen kommentarer

5. Medlemskontingent og plassleier
Nye satser for plassleie og medlemskap (Terje)
Forslag enstemmig vedtatt


9.Valg v/ Formann Karl Gerhard Monrad fra valgkomiteen

Følgende verv og personer er på valg
• Viseformann Odd Rune Nilsen
• Sekretær Åge Nikodemussen
• Byggesjef Knut Staff
• Husansvarlig Ole Tommy Akerholdt
• Områdesjef Ragnar Mathisen

Andre tillitsvalgte:
• Revisor 2. Morten Høen
• Varamann Lennart Snygg

Valgkomité: Formann Karl Gerhard Monrad, Rune Paulsen og Knut Ivar Borgen

Ingen motkandidater ble fremmet
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

Styret for 2022 består av:
• Formann Terje Stubben
• Viseformann Odd Rune Nilsen
• Sekretær Åge Nikodemussen
• Kasserer Petter Hansen
• Kontor/IT-sjef Roald Pettersen
• Byggesjef Knut Staff
• Aktivitetsleder Trond Ivar Daffinrud
• Husansvarlig Ole Tommy Akerholdt
• Områdesjef Ragnar Mathisen
• Teknisk sjef Ole Kristian Moen

Andre tillitsvalgte:
• Revisor 1. Olav Kværne
• Revisor 2. Morten Høen
• Varamann Lennart Snygg

Valgkomité: Formann Karl Gerhard Monrad, Rune Paulsen og Knut Ivar Borgen

10. Orientering
Havneweb.no som er det nye havnesystem. Kort orientering om hvordan dette fungerer.
Noen spørsmål rundt bruken av dette. Systemet takler også utleie av plasser hvor fast båt
er på «ferie» for en kortere periode. Nytt system er ment å gjøre 
hverdagen bedre for
administrasjon av båtplasser, og de som er faste leiere av båtplassen med vaktoversikt, 
og sending av 
informasjon til gitte grupper av båtplasseiere. Vaktplikt i havna for hele
styret tas vekk. 
Mudring fortsetter utover våren fra pir 5-10 starter uke 10 og skal være
ferdig 1. april. 
Komite vurdering opplagsutstyr. Trenger evt. tyngre utstyr. Pris for en
selvgående kran er kr. 600.000,- 45 båter er store 
nok til å bli tatt av større kran.
Ny kran tar 10 tonn. Ingen ytterligere kommentarer rundt dette og heller ingen forslag
om 
hvordan vi skal få dette i fremtiden. Kanalen som byrom. Orientering om prosjektet
som kommunen kjører i Tønsberg. TBF bruker ressurser for å komme med innspill til
kommunen for å ta vare på våre områder. TBF har laget et prospekt og informasjon om
vår  båthavn og 
hvordan dette kan se ut i fremtiden. Formann prater om og viser muligheter
for Ollebukta i fremtiden. 
Stor entusiasme rundt det fremlagte materiell. Nestleder
informerer om TBF som fyller 70 år 2. april 2022 
Denne dagen vil vi feire med en liten
sammenkomst i Ollebukta. Alle medlemmer vil få tilsendt invitasjon.

Invitasjon blir også sendt til lokalt næringsliv i Ollebukta og til kommunen. Røde kors er også
invitert og vil møte opp. 
Videre skal det være tur med Kysten 1 18. Juni Invitasjon til denne
båtturen vil også bli sendt ut til medlemmene.
Vi vil i år arrangere årsfest i november som en avslutning på jubileumsåret 2022


Møteleder Terje Stubben takket alle for et godt årsmøte og ønsker alle en god sommer

_________________ ______________________
Olav Kværne Ronald Hovden

Offisiell del avsluttet kl. 22:15
Tønsberg 02/03-22
____________________________
Åge Nikodemussen
Referent og sekretær TBF

  

      VI INNKALLER TIL ÅRSMØTE

Åpner samfunnet, benyttes egnede lokaler.

TBF avholder fysisk årsmøte på Sjøormen

        onsdag 02.03.2022 kl. 1900

 
                02. mars 2022 kl 19.00
                - Ordinære årsmøte saker
                - Informasjon fra styret

Påmelding og skriftlig forslag til årsmøtet sendes på mail:
       Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 16. februar.
Påmeldte til årsmøtet vil motta egen digital innkalling.
       

 

Hilsen Styret