Tilsynsmann

Kontakt:
Geir Engmann
Mob.: 916 05 404


Saker som angår båtplasser, fortøyninger, fendringer o.l. tas opp med Tilsynsmannen.


Tilsynsmannen skal påse:
•    At alle båter ligger riktig på båtplassen, med korrekt fortøyning og solide fendere. Se fortøyningsinstruks.
•    At fremkommelighet og sikkerheten på pirene skal være ivaretatt.
•    Tauverk, ledninger og slanger skal ikke være til hinder for noen.
•    At alle båtplasser er tatt i bruk og rapportere ledige plasser til kontoret.  
•    At fortøyde båter stemmer med pirlister dvs registreringsnummer, båttype, osv.
•    At bryggebelysning er i orden.
•    At skader og uregelmessigheter på piren blir utbedret.