Historikk

TBF historikk.

 

Fakta:

16 / 7-1915 Tønsberg Motorbaatforening
13 / 5-1938 Arbeidernes Baatforening
2 / 4-1952 sammenslåing til
Tønsberg Båtforening.

Tønsberg Båtforenings historie :

Tønsberg Motorbaatforening 1915

Klikk for større bilde

Tønsberg fikk sin første båtforening i 1915. Da ble Tønsberg Motorbaatforening stiftet. Medlemmene av denne foreningen var særlig interessert i å holde regattaer. Det var folk av de finere lag av befolkningen som var medlemmer her. Dette kan man lese i gamle protokoller fra den tiden:
I 1922 hadde for eksempel "Kontorchef" Hytten en lett cruiser som het Mims med motor på 8 hk og 4 sylindere. Farten var nøye utregnet til 9,075 knop.

Bildet : " Protokol over MAALTE BAATE. Begyndt 1922 "

Arbeidernes Baatforening 1938

En annen forening var Arbeidernes Båtforening, stiftet i 1938. Denne foreningen begynte straks med opparbeiding av båthavn, men ble hindret av krigen. Arbeidet med båthavna ble imidlertid straks tatt opp igjen etter krigen. I 1950 ble den første piren i Ollebukta ferdig. Foreningen søkte kommunen, i 1951, om å overta driften av den nye småbåthavna. Rådmannen mente at de to båtforeningene først måtte slå seg sammen om dette skulle bli aktuelt.

Klikk for større bilde

Tønsberg Båtforening 1952

Etter at de to foreningene var oppløst, ble så Tønsberg Båtforening stiftet den 2. April 1952.
Flere pirer ble så satt opp, slik at det i 1957 var 3 pirer, i 1964 6 pirer, og i 1979 var alle 11 pirene bygget. Frem til 1988 ble fordeling av båtplasser og vedlikehold av båthavna utført av Tønsberg Havnevesen. Siden dette året har Tønsberg Båtforenings styre stått for all praktisk drift av Ollebukta Småbåthavn. Kommunen eier imidlertid fortsatt området.
I 1990 fikk båtforeningen innredet nytt møtelokale og rustet opp kontoret i de gamle verneverdige tyskerbrakkene i Ollebukta. Gang og sykkelstien ble anlagt av Statens Veivesen i 1994 og hele området ble omorganisert og forskjønnet. Flytebryggene, den nye krana og vakthuset ble satt opp i 1995.
I 1998 så Tønsberg Båtforening seg nødt til å sikre driften av Ollebukta Marina .
Båtforeningens styre er nå generalforsamling i denne virksomheten.

I 2002 feirer således Tønsberg Båtforening sitt 50 års jubileum.

Bildet øverst på siden : Den gamle kanal. Grunnlaget for Ollebukta ble delvis lagt ved at mange båter som lå i den gamle kanalen måtte flytte da øya Long Island forsvant i forbindelse med utvidelser av kanalen. Bildet viser båter på Nøtterøysiden av øya Long Island.