Ønsker du plass?

Det er lengst ventetid på store plasser. Meld fra i god tid før sesongen starter. Ring eller send en E-Post til kontoret om at du ønsker å komme på ventelisten for plasser.

Navn, etternavn, adresse, telefon, mobil, E-mail, båtlengde, båtbredde, båttype, fabrikat og reg.nr.

Klikk her for søknadsskjema

Første året man kommer inn TBF Båthavnsystem må man betale kr. 500 i gebyr for registreringen, dette er vedtatt for å få stabile båtplassleiere og unngå at enkelte plassleiere "hopper" mellom båthavnene i distriktet. Dessuten etterlater noen også ubetalte leier eller ubetalte vakter fra ett år til et annet.
Det koster kr. 300 for å stå på ventelisten påfølgende år.

Er det ledige faste plasser i havna får man det, dersom det ikke er noen ledige faste plasser kan du få leie en såkalt sommerplass. Dette er en plass som tilhører en annen båteier, men som i denne sesongen ikke skal bruke plassen. Da kan båtplassen midlertidig utleies i inntil to år (to påfølgende år) som såkalt sommerplass. Det er TBF som forestår denne utleien. Privat fremleie i havna er ikke tillatt og medfører umiddelbart tap av båtplassen.

Næringsdrivende som ønsker båtplass må søke om dette og blir vurdert av Styret i hvert enkelt tilfelle. Kun bedrifter i umiddelbar nærhet til båthavna kommer i betraktning. Dette, siden havna i første rekke skal dekke private behov i byen eller omliggende nabokommuner. Er det ledige plasser kan det også tildeles plasser til båteiere fra innlandskommuner.