Styret

Funksjon

Navn

Telefon privat

Formann Terje Stubben 934 22 115
Viseformann Odd Rune Nilsen 957 62 835
Sekretær Åge Nikodemussen
930 37 644
Kasserer Petter Hansen

917 34 059

Kontor-/IT-sjef Roald Pettersen 934 64 121
Bryggesjef Knut Staff 930 22 870
Aktivitetsleder Trond Ivar Daffinrud
953 05 318
Husansvarlig Ole Tommy Akerholdt 901 57 468
Teknisk sjef Ole Kristian Moen 905 96 615
Områdesjef Ragnar Mathisen 916 21 517
Tillitsvalgte og andre
RevisorerOlav Kværne
909 18 834

Morten Høen
906 96 456
Varamann Lennart Snygg
482 59 494Valgkomite Karl Gerhard Monrad 400 33 988

Knut-Ivar Borgen
907 90 207

Rune Paulsen905 00 281Tilsynsmann i havna Geir Engmann 916 05 404Kontorvakt Svenn E. Haugan 33 31 04 30
KontormedarbeiderChristine Skontorp
33 31 04 30
Vakthus i Ollebukta
33 31 76 08


Ollebukta Marina

Kran Ollebukta

Tom Brynhildsen

Tom Brynhildsen

33 31 45 65,
Mobil til kranmann:
 415 11 313